Veelgestelde vragen

Heb ik als zelfstandig consultatiebureau-arts steeds een ondernemingsnummer nodig?

Ja, elke persoon die in België als zelfstandige aan de slag gaat heeft een ondernemingsnummer nodig. Dit is ook het geval voor vrije beroepers.  
Voor 2009 was dit niet steeds het geval. De wet van 20 maart 2009 verruimde het toepassingsgebied van de KBO-Wet (kruispuntbank ondernemingen), tot de vrije beroepen.

Kan ik als arts kiezen om een deel van mijn prestaties aan 1 onderneming te laten uitbetalen en een ander deel van mijn prestaties aan een andere onderneming?

Neen, dit kan niet. Alle prestaties die je levert als consultatiebureau-arts worden uitbetaald aan 1 onderneming en bijgevolg op 1 rekeningnummer.

Kan ik als consultatiebureau-arts en zorgtoeslagarts verbonden aan 2 ondernemingen ook laten uitbetalen aan 2 ondernemingen?

Indien je een erkenning hebt als zorgtoeslagarts en een erkenning als consultatiebureau-arts en je levert prestaties voor beide erkenningen, dan kan Kind en Gezin beide prestaties slechts uitbetalen aan 1 onderneming. Met andere woorden: voor je prestaties als consultatiebureau-arts en als zorgtoeslagarts dien je hetzelfde rekeningnummer door te geven.

Kan ik als consultatiebureau-arts verbonden aan 2 ondernemingen ook laten uitbetalen aan 2 ondernemingen?

Indien je als consultatiebureau-arts prestaties levert op zowel een regulier consultatiebureau als op een prenataal consultatiebureau, dan kan Kind en Gezin je prestaties slechts vergoeden aan 1 onderneming. Kind en Gezin kan je dus maar op 1 rekeningnummer vergoeden. 

Kan ik mij prestaties als consultatiebureau-arts met 1 onderneming die over meerdere rekeningnummers beschikt laten uitbetalen op meerdere rekeningnummers van deze onderneming?

Neen, dit kan niet. Kind en Gezin kan je prestaties enkel uitbetalen op 1 rekeningnummer.

Moet ik bij mijn erkenningsaanvraag mijn kennis van het Nederlands bewijzen?

Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je een voldoende actieve kennis van het Nederlands hebt. In geval van twijfel kan Kind en Gezin je vragen een studiebewijs van het genoten onderwijs voor te leggen (master geneeskunde behaald in het Nederlands). Of je kan een attest ERK C1 niveau voorleggen.

Moet ik een attest voorleggen aan Kind en Gezin waaruit een goede algemene gezondheid blijkt?

Neen, dit hoeft niet. Kind en Gezin vraagt je bij je erkenningsaanvraag om te verklaren dat je over een goede algemene gezondheid beschikt. 
Bij twijfel kan Kind en Gezin je vragen een attest bij je behandeld arts (andere dan jezelf) op te vragen. Deze arts verklaart dan dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als consultatiebureau-arts. 
Enkel op vraag dien je dit attest voor te leggen.

Moet ik een uittreksel uit het strafregister bij mijn bevolkingsdienst opvragen?

Neen, dit hoeft niet. Je verklaart dat bij je erkenningsaanvraag dat je hierover kan beschikken indien dit gevraagd wordt door Kind en Gezin. Enkel op vraag dien je dit voor te leggen.

Waar kan ik mijn attest ERK taalniveau C1 behalen?

Indien je je geattesteerde kennis van het Nederlands niet kan aantonen op basis van een studiebewijs van je genoten onderwijs (master in de geneeskunde behaald in de Nederlands taal). Dan kan Kind en Gezin je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau voor luisteren en gesprekken voeren en voor het lezen en schrijven het ERK C1 niveau behaalt.

Waar kan je dit attest bekomen?

Waarom wordt gevraagd dat ik mij als consultatiebureau-arts zowel verzeker voor beroepsaansprakelijkheid als burgerlijke aansprakelijkheid?

Zowel de burgerlijke als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn genoemd in de regelgeving. Omdat je je als consultatiebureau-arts zowel verzekert voor contractuele (beroepsaansprakelijkheid), als voor buitencontractuele (burgerlijke aansprakelijkheid) aansprakelijkheid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat om schade die je bijvoorbeeld door een beroepsfout zou kunnen veroorzaken, de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering gaat om schade die je bijvoorbeeld aan een derde zou kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld: de verpleegkundige, vrijwilliger, maar ook aan een ouder, die niet gedekt zijn door je beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Sommige verzekeraars bieden deze verzekering in pakket aan of als een uitgebreide beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
Je bent als consultatiebureau-arts niet verantwoordelijke voor de verpleegkundige of de gebouwen waarin u uw opdrachten uitvoert. Deze zaken dienen dan ook niet gevat te zijn door de verzekering die je afsluit.

Wat is de betekenis van 'accreditering' op mijn aanvraagformulier om een erkenning als consultatiebureau-arts te bekomen? Waarom vraagt Kind en Gezin of ik geaccrediteerd ben bij het RIZIV?

Als arts kun je een accreditering aanvragen bij het RIZIV. Accreditering is de erkenning van je deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies. Deze accreditering is 3 jaar geldig en kan je aanvragen bij het RIZIV indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Voor bepaalde opleidingen vraagt Kind en Gezin accreditering aan bij het RIZIV. Indien je geaccrediteerd bent bij het RIZIV ontvang je voor deze opleiding geen vergoeding van Kind en Gezin. 
Als je geen accrediteringsdossier hebt bij het RIZIV krijg je voor bepaalde niet geaccrediteerde opleidingen van Kind en Gezin wel een vergoeding. 
Stel Kind en Gezin steeds (zo snel mogelijk) op de hoogte indien er iets wijzigt in je accrediteringsdossier.
Voor meer info kan je terecht op de website van het RIZIV