Vergoeding

Er zijn verschillende prestatietypes waarvoor je vergoedingen kan ontvangen:
 • Medisch consult/overleg dag
 • Medisch consult/overleg avond
 • Vorming
 • Andere opdracht (enkel voor consultatiebureau-artsen met een erkenning 'andere opdracht')
 • Medisch consult onder begeleiding van een mentorarts (enkel voor kandidaat-artsen)
 • Consult door mentorarts (enkel voor consultatiebureau-artsen met een erkenning 'mentorarts')
Let op:
 • slechts voor bepaalde vormingen krijg je een vergoeding. 
 • een avondconsult vangt aan na 16 u.
Uurtarieven 

Als consultatiebureau-arts ontvang je maandelijks een vergoeding voor je prestaties:
 • Medisch consult/overleg overdag (voor- of namiddag): € 65,32/uur 
 • Medisch consult/overleg avond: € 75,11/uur 
 • Voor sommige vormingen krijg je ook een verloning aan € 65,32/uur 
Voorbeeldberekening: doe je bijvoorbeeld een consult bij Kind en Gezin in de voormiddag en de avond? 

Dan verdien je € 65,32 x 3,5 uur = € 228,62 in de voormiddag. Voor de avond verdien je € 75,11 x 3,5 uur = € 262,88. In totaal verdien je die dag dus € 491,5.

Waarvoor ontvangt je organisator subsidies als je bediende-arts bent?
 • Kind en Gezin subsidieert blijvend je organisator voor de prestaties die je uitvoert. Voor bediende-artsen blijft de organisator je werkgever. 
 • Als je bediende-arts bent of bediende en zelfstandige arts zal je maandelijks een Excel van Kind en Gezin ontvangen. 
 • Duid aan voor welke organisator en/of je je prestaties als zelfstandige of bediende hebt uitgevoerd (of combinatie). 
 • Vul deze tabel zo snel mogelijk in en bezorg deze aan Kind en Gezin. Zo kan Kind en Gezin je zo snel als mogelijk vergoeden voor je prestaties als zelfstandige arts en je organisator subsidiëren voor je prestaties als bediende-arts.
 • Je organisator krijgt dezelfde subsidies uitbetaald als deze die zelfstandige artsen vergoed krijgen (zie uurtarieven bij zelfstandige artsen).

Huisartsen in opleiding (HAIO)
 • Kind en Gezin vergoedt je praktijkopleider voor die prestaties die je als Huisarts in Opleiding opneemt. 
 • Je praktijkopleider zal hiervoor een maandelijkse betaalbrief ontvangen met detail van je prestaties.