Vorming en onderzoek


Tijdens het eerste erkenningsjaar

Tijdens het eerste erkenningsjaar volgt je als startende consultatiebureau-arts een inscholingstraject waarbij Kind en Gezin je ondersteunt in het verwerven van de nodige basiskennis en -vaardigheden in de preventieve gezondheidszorg van baby’s en jonge kinderen. 

Het inscholingstraject bestaat uit een mix van individueel leren en leren in groep en een mix van digitaal leren en fysieke contactmomenten. Het traject is als volgt opgebouwd:
 • Je doorloopt een online cursus ter voorbereiding van een (aantal) zitting(en) onder begeleiding van een erkende mentorarts. 
  • In deze online cursus verwerf je de basiskennis die nodig is om de mentorzittingen als een efficiënt leermoment te laten verlopen. 
  • Volgende kernthema’s komen aan bod: klinisch onderzoek, het Van Wiechenonderzoek, vaccineren, koortsbeleid, opvolgen van groei, (borst)voeding en verontrusting.
  • Je vindt de online cursus op het leerportaal van Kind en Gezin. Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je een log-in en wachtwoord aan.
 • Je volgt een aantal zittingen onder begeleiding van een erkende mentorarts. Hierbij wordt rekening gehouden met je reeds aanwezige competenties. Dit zowel naar aantal mentorzittingen die ingepland worden als naar invulling van de mentorzitting op zich. 
 • Voor wie dit wenst wordt een inoefenmoment in het Geïntegreerd Elektronisch Dossier (GED) georganiseerd. Je neemt hiervoor contact op met je relatiebeheerder.
Na het doorlopen van deze onderdelen, mag je zelfstandig zittingen uitvoeren. Nadat je een vijftal zittingen zelfstandig hebt uitgevoerd, nodigt de adviserend arts van Kind en Gezin je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt afgetoetst hoe de eerste zittingen verlopen zijn, hoe de samenwerking in het consultatiebureau verloopt, waar specifieke leerbehoeftes zitten, … en worden een aantal inhoudelijke aandachtspunten besproken. 

Na deze opstartfase krijg je tot het einde van het eerste erkenningsjaar de tijd om je verdere inscholingstraject af te werken. Tijdens dit eerste jaar ligt de focus op enkele medische topics. Het is de verantwoordelijkheid van jou als consultatiebureau-arts om ervoor te zorgen dat onderstaande opleidingsmodules allemaal doorlopen zijn tegen het eind van het eerste erkenningsjaar.   

Het verdere inscholingstraject bestaat uit volgende onderdelen: 
 • Online cursus Vaccineren   
  Je doorloopt de online cursus ‘Vaccineren’. Je vindt deze op het  leerportaal van Kind en Gezin bij thema 'Gezondheid' .
 • Workshop Ontwikkeling en Van Wiechen
  Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij de ontwikkeling van kinderen  en verdiep je in de gestandaardiseerde uitvoering van het Van Wiechenonderzoek. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
  Ter voorbereiding op deze workshop neem je online cursus ‘Van Wiechen’ door. Je vindt deze op het  leerportaal van Kind en Gezin bij thema 'Ontwikkeling' .
 • Workshop Opvolgen van groei 
  Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij het opvolgen van de groei van jonge kinderen. Je verdiept in de Groeimodule van Kind en Gezin. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
  Ter voorbereiding op deze workshop neem je online cursus ‘Opvolgen van groei’ door. Je vindt deze op het  leerportaal van Kind en Gezin bij thema 'Gezondheid' .
Inschrijven voor de workshops kan via de pdf opleidingscatalogus. (4MB)

Permanente vorming (na het eerste erkenningsjaar)

Om een kwaliteitsvolle werking in het consultatiebureau te ondersteunen, is het belangrijk dat je je eigen kennis en vaardigheden up-to-date houdt en/of verdiept. Kind en Gezin organiseert heel wat vormingen die je hierin ondersteunen. Deze worden halfjaarlijks bekend gemaakt via een opleidingscatalogus. Ook op het leerportaal van Kind en Gezin vind je heel wat leermateriaal dat je kan ondersteunen in je job als CB-arts. Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je een login en wachtwoord aan.

Naar de pdf opleidingscatalogus voorjaar 2020 (4MB)