Expertisecentra kraamzorg

De expertisecentra kraamzorg werken aan:

  • het bieden van informatie over gezondheid, welzijn en voeding in de pre- en perinatale periode.
  • het bieden van informatie over en toeleiden naar beschikbare ondersteuningsbronnen in de pre- en perinatale periode.
  • het instaan voor het opleiden, vormen en bevorderen van deskundigheid van de gezondheids- en welzijnsactoren betrokken bij de pre- en perinatale periode.
  • het ondersteunen van de certificering tot borstvoedingsvriendelijke organisatie volgens The Unicef UK Baby Friendly Initiative.
  • het streven naar afstemming tussen de verschillende betrokken actoren en het faciliteren van netwerkvorming en samenwerking, in relatie tot de Huizen van het Kind.

Je vindt de contactgegevens bij Contact en Help/Adressen.