Procedures en werkinstrumenten


Nieuwe oproep: erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften
8 april 2019

In het kader van het versterken van aanbod opvoedingsondersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin pdf een oproep aan organisaties die een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers organiseren, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften , met een bereik in heel Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Via voorliggende oproep kan subsidie voor de organisatie van dit aanbod aangevraagd worden.


Erkenningsaanvraag