Huizen van het Kind

Begin 2019 is bijna elke gemeente in Vlaanderen gedekt zijn door een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen er terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien.

De volledige regelgeving (die van toepassing is op de Huizen van het Kind) vind je terug onder ‘regelgeving’.

Mededelingen, de huisstijlgids, enkele grafische elementen (bloemetje, blad,…) zijn terug te vinden onder ‘procedures en werkinstrumenten’.

Op http://www.expoo.be/huizen-van-het-kind vind je als Huis van het Kind informatie en ondersteuningsmogelijkheden die je kunnen helpen om je lokaal samenwerkingsverband Huizen van het Kind uit te bouwen.

Heb je als Huis van het Kind of als partnerorganisatie een vraag over je individueel dossier Huis van het Kind, dan kan je terecht bij het dossierbeheer Huizen van het Kind, centrale administratie Kind en Gezin,  02 533 14 92, huizenvanhetkind@kindengezin.be.

Ook andere professionele organisaties kunnen hier terecht met vragen, indien het geen aanbod van een lokaal Huis van het Kind betreft.

Wil je een lokaal Huis van het Kind contacteren? Dan vind je de gegevens op http://www.huizenvanhetkind.be/hk/dehuizen/.