Huizen van het Kind

In Vlaanderen en Brussel zijn we op weg naar een Huis van het Kind: overal en voor elk kind, elk gezin. 308 van de 319 Vlaamse gemeenten en Brussel een Huis van het Kind. Dit betekent dat in nog 11 gemeenten verdere stappen moeten genomen worden om te komen tot een Huis van het Kind.  


Deze oproep richt zich naar de gemeentes die nog geen gesubsidieerd Huis van het Kind hebben. De Vlaamse overheid heeft middelen ter beschikking gesteld om vanaf 2019 jaarlijks in elke gemeente een Huis van het Kind te subsidiëren. Momenteel zijn er nog middelen beschikbaar voor de 5 Huizen van het Kind die erkend maar nog niet gesubsidieerd zijn en voor de 11 gemeentes waar nog geen Huis van het Kind opgericht is. 


Begin 2019 zal bijna elke gemeente in Vlaanderen gedekt zijn door een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen er terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien.

De volledige regelgeving (die van toepassing is op de Huizen van het Kind vind je terug onder ‘regelgeving’.

Mededelingen, de huisstijlgids, enkele grafische elementen (bloemetje, blad,…) zijn terug te vinden onder ‘procedures en werkinstrumenten’.

Op http://www.expoo.be/huizen-van-het-kind vind je als Huis van het Kind informatie en ondersteuningsmogelijkheden die je kunnen helpen om je lokaal samenwerkingsverband Huizen van het Kind uit te bouwen.

Heb je als Huis van het Kind of als partnerorganisatie een vraag over je individueel dossier Huis van het Kind, dan kan je terecht bij het dossierbeheer Huizen van het Kind, centrale administratie Kind en Gezin,  02 533 14 92, huizenvanhetkind@kindengezin.be.

Ook andere professionele organisaties kunnen hier terecht met vragen, indien het geen aanbod van een lokaal Huis van het Kind betreft.

Wil je een lokaal Huis van het Kind contacteren? Dan vind je de gegevens op http://www.huizenvanhetkind.be/hk/dehuizen/.