Procedures en werkinstrumenten

Financieel


Vormgeving
  • Alle erkende Huizen van het Kind kunnen de pdf huisstijlgids (2MB) gebruiken als leidraad voor een herkenbare branding van hun Huis van het Kind en toepassen op hun specifieke situatie. Een professional (drukkerij, grafisch vormgever, ...) kan er mee aan de slag gaan.
  • Enkele grafische elementen:  Boom.jpg pdf Boom.pdf Tak.jpg pdf Tak.pdf Blad.eps (2MB)pdf Blad.pdf , Kleurplaat
  • Het logo is auteursrechtelijk beschermd. De benaming “Huis van het Kind” in combinatie met het logo mogen enkel gebruikt worden door initiatieven die door Kind en Gezin zijn erkend als Huis van het Kind (artikel 6 van het Besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning).
  • Een nieuw erkend Huis van het Kind kan een gepersonaliseerd digitaal logo (in kleur/.jpeg/.pdf) aanvragen bij Kind en Gezin. Deze vraag kan worden ingediend via mail naar huizenvanhetkind@kindengezin.be. Belangrijk daarbij is dat:
    • het Huis van het Kind de definitieve naamgeving op dat moment beslist heeft. Voor de keuze van de naam verwijzen we graag naar de huisstijlgids.
    • deze aanvraag tijdig wordt gedaan. Er dient gerekend te worden op een 30-tal werkdagen. De verwerkingstijd kan oplopen in geval van een grote hoeveelheid gelijktijdige aanvragen.