Inloopteams

Inloopteams gaan integraal en krachtgericht te werk. De kern van hun werking is het bereiken en onthalen van gezinnen en het organiseren van groepsgericht aanbod. Bij dit aanbod wordt ingespeeld op de sterkte van het samenbrengen van gezinnen, met aandacht voor hun maatschappelijk kwetsbare positie. Via de inbedding binnen het samenwerkingsverband Huizen van het Kind kunnen inloopteams bruggen bouwen naar de beschikbare formele en informele ondersteuning die er voor alle gezinnen bestaat. Er zijn 15 inloopteams actief in Vlaamse steden (13) en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (2).
 
Je vindt de contactgegevens bij Contact en Help/Adressen.