KOALA: 'Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding'

De kind- en ouderactiviteiten worden gefinancierd door de Vlaamse Overheid (1 miljoen euro/jaar - 56.000 euro per KOALA). Het gaat om een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten en taalstimulering voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 3 jaar. De doelstellingen zijn onder meer de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen versterken, ouders ondersteunen in de zorg en opvoeding van hun kind en de ontwikkelingskansen van kinderen verhogen.

De nieuwe kinderopvangplaatsen zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) en wordt door beide partijen gefinancierd (2 miljoen euro/jaar).

Deze publiek-private samenwerking loopt over 10 jaar en bedraagt in totaal 30 miljoen euro, waarvan een derde door het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes gefinancierd wordt.