Procedures en werkinstrumenten

Registratieprogramma opvoedingswinkels

De opvoedingswinkels registreren in een door Kind en Gezin en EXPOO ontwikkeld registratieprogramma. Dit programma werd opgebouwd aan de hand van de kernopdrachten van de opvoedingswinkel die gerelateerd zijn aan het aanbod.

Samenwerkingsverbanden of niet-gesubsidieerde opvoedingswinkels kunnen eveneens gebruik maken van het registratiesysteem.

Wens je meer informatie over het registratiesysteem, gelieve dan onderstaande handleiding te raadplegen. Je kan ook steeds de dossierbeheerder Damienne Robyns contacteren voor bijkomende vragen.

E-mail: damienne.robyns@kindengezin.be
pdf Handleiding registratiesysteem opvoedingswinkels (1MB)
excel Leeg registratiedocument