Aanvragen zittingsuren

Wat als het aantal toegekende zittingsuren niet volstaat om het preventief consultaanbod te organiseren? Dan kan je als organisator extra uren aanvragen. Heb je als organisator meerdere consultatiebureaus, dan kan je ook uren overdragen. Let op! Je kan geen uren overdragen van een Prenataal consultatiebureau naar een 'regulier' consultatiebureau en omgekeerd.