Erkenning

In dit besluit staan de voorwaarden om erkend en gesubsidieerd te worden door Kind en Gezin, alsook de voorwaarden waaraan de medewerkers van een consultatiebureau moeten voldoen.
Enkel na een oproep door Kind en Gezin kan je als organisator een erkenning voor een consultatiebureau krijgen. 
Bij een erkenning wordt een automatische subsidie toegekend. 

De erkenning van de prenatale consultatiebureaus is 3 jaar geldig. 
De consultatiebureaus van Kind en Gezin zijn verspreid over Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gelegen.

Voor welke types consultatiebureaus kan je een erkenning verkrijgen?
Kind en Gezin heeft 3 types consultatiebureaus: 
 • Regulier consultatiebureaus
  Deze consultatiebureaus zijn er voor alle kinderen tussen 0 en 3 jaar of tot schoolgaande leeftijd en hun gezin. 
 • Prenatale consultatiebureaus
  Deze consultatiebureaus worden ingericht op een regulier consultatiebureaus voor kwetsbare zwangeren. Op deze consultatiebureaus vindt medisch preventief consult plaats ten aanzien van kwetsbare zwangeren. Deze consultatiebureaus zijn een ultiem vangnet voor zwangeren die geen aansluiting vinden bij het regulier medisch circuit.
  Deze consultatiebureaus zijn gelegen in de grootsteden Antwerpen en Gent. De organisator van het regulier consultatiebureau en het prenataal consultatiebureau zijn dezelfde op één locatie.
 • Consultatiebureaus in Opvangcentrum voor asielzoekers
  Deze consultatiebureaus zijn steeds gelegen in een opvangcentrum zelf. Deze consultatiebureaus zijn er enkel voor de ouders en kinderen die verblijven in het opvangcentrum.

Een erkenning aanvragen

Een erkenning kan je enkel aanvragen op basis van een oproep.

De erkenning vrijwillig stopzetten

Je kan als organisator steeds beslissen om de activiteiten in een consultatiebureau stop te zetten.
Hoe doe je dit?
De organisator meldt dit minimaal zes maanden voor de werkelijke stopzetting door het word aanvraagformulier volledig ingevuld te bezorgen aan Kind en Gezin.
In tussentijd staat de organisator in voor de continuïteit van het preventief consultaanbod in het consultatiebureau.

De erkenning behouden voor een consultatiebureau met minder dan 210 toegekende uren

Als een regulier consultatiebureau 2 opeenvolgende jaren op basis van de berekening van de parameters minder dan 210 toegekende uren heeft kan het agentschap de erkenning opheffen.

Hoe kan je als organisator toch je erkenning behouden?
Dien een gemotiveerde aanvraag in. Voor meer info mail je naar consultatiebureaus@kindengezin.be.

Een consultatiebureau verhuizen

Als een consultatiebureau verhuist naar een andere locatie, moet je dit aanvragen bij Opgroeien regie.