Handhaving en kwaliteit

Kind en Gezin kan indien het consultatiebureau niet voldoet aan het besluit en richtlijnen de erkenning en subsidie tijdelijk opheffen, onmiddellijk schorsen of indien nodig de erkenning intrekken.