Vertrouwenscentra kindermishandeling

Jeugdhulpaanbieders en/of dienstverleners kunnen contact opnemen voor advies of actieve tussenkomst.

De vertrouwenscentra kindermishandeling organiseren samen met de centra voor algemeen welzijnswerk de meldpunten 'Geweld, Misbruik en Kindermishandeling' (1712), zoals vermeld in artikel 3 van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor minderjarigen is er specifiek de chat nupraatikerover.

De 6 vertrouwenscentra worden erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin: één centrum per provincie in het Vlaamse Gewest en één in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo’n probleem? Je kan hierover anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker.