Ambulant aanbod schoolkinderen


Kenmerken

  • Dit aanbod wordt georganiseerd in een of meerdere kansarme buurt(en). 
  • De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen, minimaal tot en met de lagere schoolleeftijd. De organisator richt zich tot het volledige gezin, met aandacht voor opvoedingsondersteuning en ondersteuning van de ouder-kind interactie. 
  • Er wordt ook expliciet gewerkt aan de brede participatie van het gezin en het kind in de maatschappij, met aandacht voor het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod. Dit moet bijdragen aan een brede ondersteunende leefomgeving voor schoolkinderen in kwetsbare leefomstandigheden.
  • De ondersteuning wordt hoofdzakelijk ambulant aangeboden, dus in de setting van de organisator. Om deze gezinnen te bereiken kan dit met outreachende vormen van aanbod worden aangevuld.
  • Minimaal is er een groepsgericht aanbod. Daarnaast kan ook op individuele ondersteuning worden ingezet.
  • Contactgegevens: 
De Ruimtevaart vzw 
Valkerijgang 26 
3000 Leuven 
016 67 90 04 
e-mail: klara.deruimtevaart@gmail.com 
website: www.deruimtevaart.be 

Oproepen en mededelingen

Momenteel zijn er geen oproepen.

Regelgeving