Inloopteam


Kenmerken

  • De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen in de voor- en vroegschoolse periode.
  • Inloopteam staat voor Integraal Laagdrempelig Opvoedings- OndersteuningsPunt.
  • Een inloopteam wordt gesubsidieerd door Opgroeien.
  • Een Inloopteam gaat integraal en krachtgericht te werk. De kern van haar werking is het bereiken en onthalen van gezinnen en het organiseren van groepsgericht aanbod. Bij dit aanbod wordt ingespeeld op de sterkte van het samenbrengen van gezinnen, met aandacht voor hun maatschappelijk kwetsbare positie. 
  • Via de inbedding binnen het Huis van het Kind kan een Inloopteam bruggen bouwen naar de beschikbare formele en informele ondersteuning die er voor alle gezinnen bestaat. 

Contact

Er zijn 15 inloopteams actief in Vlaamse steden (13) en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (2).  

Adressen

Oproepen en mededelingen

Er zijn momenteel geen oproepen.

Procedures en werkinstrumenten

Regelgeving