Koala


Kenmerken

 • Koala staat voor Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding.
 • Je vindt KOALA in 18 Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • KOALA heeft een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten en taalstimulering voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 3 jaar. 
 • Doelstellingen
  • de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen versterken
  • ouders ondersteunen in de zorg en opvoeding van hun kind
  • de ontwikkelingskansen van kinderen verhogen
 • KOALA is het resultaat van een unieke publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes (beheerd door de Koning Boudewijnstichting). De samenwerking duurt 10 jaar.

Subsidies

Oproepen en mededelingen

Er zijn momenteel geen oproepen.

Regelgeving