Mobiel aanbod vrijwilligers


Kenmerken

  • De ondersteuning gebeurt door één vaste vrijwilliger. Hij of zij biedt integrale steun met als uitgangspunt de thuissituatie, de noden, behoeften en krachten die in het gezin aanwezig zijn. 
  • De ondersteuning is altijd vrijwillig, zowel langs de kant van de vrijwilliger als langs de kant van het gezin.
  • Opgroeien erkent 13 en subsidieert 7 initiatieven mobiel aanbod door vrijwilligers: Domo Leuven, Domo Antwerpen, Domo Hasselt, de Katrol Oostende, Bezoekteam Brussel, De Thuisploeg Genk en Een buddy bij de wieg XL Gent.

Erkenning

Je kan een erkenning aanvragen als mobiel aanbod door vrijwilligers. Meer info: zie procedures en werkinstrumenten hieronder.

Oproepen en mededelingen

Momenteel zijn er geen oproepen.

Procedures en werkinstrumenten

Registratie

Regelgeving