Spel en ontmoeting


Kenmerken

  • De spel- en ontmoetingsinitiatieven zijn erkend door Opgroeien.
  • Ze richten zich tot alle gezinnen met kinderen in de voor- en vroegschoolse periode.

Erkenning

Je kan een erkenning aanvragen als Spel en ontmoetingsinitiatief.  Meer info bij procedures hieronder.

Oproepen en mededelingen

Er zijn momenteel geen oproepen.

Procedures en werkinstrumenten

Registratie

Regelgeving