Handhaving

Als het consultatiebureau niet voldoet aan het erkenningsbesluit, dan kan Opgroeien de erkenning en subsidie tijdelijk opheffen, onmiddellijk schorsen of indien nodig de erkenning intrekken.