Procedures en werkinstrumenten


Een erkenning aanvragen

Aanvragen en overdragen zittinguren

De erkenning behouden bij minder dan 210 uren

Als een regulier consultatiebureau op basis van de berekening van de parameters gedurende 2 opeenvolgende jaren minder dan 210 toegekende uren heeft, dan kan Opgroeien de erkenning opheffen.
Je kan je erkenning behouden door een gemotiveerde aanvraag in te dienen. Voor meer info, mail naar consultatiebureaus@kindengezin.be.


Een consultatiebureau verhuizen

Als een consultatiebureau verhuist naar een andere locatie, moet je dit aanvragen bij Opgroeien. 

De erkenning vrijwillig stopzetten

Als je de activiteiten in een consultatiebureau wil stop zetten, meld dit minimaal 6 maanden voor de werkelijke stopzetting. 
  • Bezorg het ingevulde word aanvraagformulier  aan Opgroeien
  • Intussen zorg je voor de continuïteit van het preventief consultaanbod in het consultatiebureau.

Toezicht, voortraject en aanmaning

Melding problemen luchtverversing