Mentorarts

De mentorarts is een erkende consultatiebureauarts die een toelating heeft van Opgroeien om als mentorarts te werken. Een consultatiebureauarts kan immers pas zelfstandig medisch preventieve of prenatale consulten uitvoeren nadat hij of zij een aantal zittingen heeft bijgewoond of uitgevoerd onder begeleiding van een mentorarts.

Toelating vragen

Je kan enkel een toelating vragen als mentorarts na een oproep door Opgroeien. In deze oproep staan de criteria waaraan je moet voldoen om een aanvraag in te dienen.

Taken

Consultatiebureau
 • Tijdens 2 mentorzittingen helpt de mentorarts de (her-)startende CB-arts met zijn/haar eerste stappen in het werkveld. De mentorarts bekijkt samen met de (her-)starter hoe hij/zij de mentorzitting vorm geeft.
 • Van de (her-)startende arts wordt verwacht dat hij/zij de voorbereidende leermodule op het leerportaal van de Kind en Gezin-Academie heeft doorgenomen.
 • De studenten van de opleiding Manama Jeugdgezondheidszorg kunnen 2 mentorzittingen volgen in de consultatiebureaus.
 • In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden een collega consultatiebureauarts die al even aan het werk is te ondersteunen om de erkenningsvoorwaarden na te leven. 
Prenataal consultatiebureau
De mentorarts
 • begeleidt een nieuw startende consultatiebureauarts die consultaties wil uitvoeren in een prenataal consultatiebureau. Hij/zij volgt twee zittingen met de mentorarts mee. 
 • geeft de nodige informatie aan de nieuw startende arts in samenwerking en na afspraak met medewerkers van Opgroeien.  
 • geeft tijdens de zitting inzicht in de specifieke werking van medisch preventieve dienstverlening op een prenataal consultatiebureau.
Opvangcentrum voor asielzoekers
 • De mentorarts ondersteunt en begeleidt een collega consultatiebureauarts in preventieve medische dienstverlening tijdens één zitting.   
 • De collega consultatiebureauarts volgt de zitting mee. 
 • De mentorarts geeft uitleg over de specifieke aanpak van de preventieve medische dienstverlening in een consultatiebureau in een opvangcentrum voor asielzoekers.  

De mentorzittingen

De eerste twee mentorzittingen
De mentorarts
 • draagt zijn/haar kennis over.
 • toont een aantal medische handelingen.
 • bespreekt en evalueert de onderzochte kinderen. 
In overleg met de kandidaat consultatiebureauarts bepaalt de mentorarts welke opdrachten opgenomen worden en hoe.
De eerste mentorzitting is eerder een 'kijk'-zitting, de tweede mentorzitting voornamelijk een 'doe'-zitting waarbij de consultatiebureauarts gaandeweg de zitting overneemt, onder de supervisie van de mentorarts. 

Na twee mentorzittingen
Na twee mentorzittingen is er een kort evaluatiemoment.
Als één van beiden van mening is dat de consultatiebureauarts na deze twee mentorzittingen niet is staat is om op een kwalitatieve manier zelfstandig een zitting uit te voeren, wordt een derde en eventueel een vierde mentorzitting afgesproken waarna opnieuw samen wordt geëvalueerd. In principe geldt een maximum aantal van vier mentorzittingen per consultatiebureauarts. 

Competenties

De mentorarts is verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteitsvolle mentorzittingen: een kwaliteitsvolle kennismaking met het werk als CB-arts conform de verwachtingen van Opgroeien. De mentorarts is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (her-)starter eens deze zelfstandig werkt.  

De mentorarts
 • is open, gedreven, positief en deskundig.
 • heeft een up-to-date en doorgedreven kennis over de preventieve zorg van het jonge kind en kan deze op een vlotte manier toepassen in de contacten met ouders.
 • houdt op regelmatige basis de nieuwsberichten (via Extranet) bij zodat hij/zij op de hoogte blijft van vormingen/nieuwe inhoudelijke thema’s/ richtlijnen waarnaar hij/zij de startende arts kan verwijzen.
 • kan vlot werken met het Geïntegreerd Elektronisch Dossier (GED).
 • kent de visie, missie, waarden en kernactiviteiten van Opgroeien en heeft inzicht in de dienstverlening van Opgroeien.
 • heeft goede communicatieve vaardigheden die hij/zij inzet om kennis over te brengen aan de startende CB-arts en om hem/haar op een professionele manier feedback over zijn/haar functioneren op het CB te geven.
 • is een 'verbinder' tussen de startende CB-arts en het artsenteam: de mentorarts bereidt de startende arts voor op het veldwerk en wijst de weg naar de toegewezen adviserend arts voor inhoudelijke vragen. De mentorarts deelt eventuele bezorgdheden met de toegewezen adviserend arts.
 • gaat op een discrete/vertrouwelijke manier om met informatie over de startende arts.
 • discrimineert de startende arts niet op basis van geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, religieuze, ideologische, filosofische of politieke overtuiging.

Veel gestelde vragen

Waar kan de mentorarts terecht voor vragen rond het aantal gepresteerde zittingen?
De mentorarts kan via het CB-artsenteam zijn gepresteerde zittingen opvragen. De klantenbeheerder heeft hiervoor een lijst.

Wat als enkel het werken met Mirage en het GED niet vlot loopt?
Merkt de mentorarts dat enkel het werken met Mirage/GED moeizaam gaat, dan kan hij/zij de (her)startende CB-arts via zijn/haar relatiebeheerder toeleiden naar een hiervoor aangemaakt oefenmoment. De mentorarts hoeft hier zelf niet bij aanwezig te zijn. De CB-arts weet via het kennismakingsgesprek wie zijn mentorarts is en kreeg hiervoor de nodige contactgegevens.

Wat als de (her-)startende CB-arts zich niet (voldoende) heeft voorbereid op de eerste mentorzitting?
Er wordt dan beslist om de tweede mentorzitting naar een latere datum te verschuiven. Wanneer de CB-arts ook dan nog onvoldoende is voorbereid, wordt contact opgenomen met de aan hem/haar toegewezen adviserend arts.

Wordt er van de mentorarts een officiële evaluatie over de (her-)startende CB-arts verwacht?
De mentorarts maakt geen officiële evaluatie van de CB-arts, behalve wanneer de mentorzittingen gelden als stage van een arts-student van de Manama Jeugdgezondheidzorg. In dit geval is er ook een staflid van de opleiding betrokken.
Bij bezorgdheden neemt de mentorarts, met medeweten van de CB-arts, contact op met de aan hem/haar toegewezen adviserend arts.