Regelgeving

Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen trad in werking op 1 januari 2019.