Statuut

Zelfstandige
Als erkende consultatiebureauarts krijg je toegang tot een portaal. Hier kan je je prestaties nakijken, je betaalbrief raadplegen en in de toekomst je eigen dossier beheren.

Huisarts in opleiding (HAIO)
Een huisarts in opleiding kan een erkenning aanvragen als consultatiebureauarts. Mits zijn akkoord, kan de praktijkopleider een vergoeding ontvangen. Als HAIO val je onder het Sui Generis statuut voor artsen in opleiding. 

Tijdens de stageperiode krijgt je als arts een loon en val je onder de sociale bescherming van het werknemersstatuut voor ziekte en invaliditeit, ouderschapsverlof en kinderbijslag. 
De stage geeft geen recht op pensioen en er is geen werkloosheid mogelijk. Je krijgt geen vakantiegeld of dertiende maand. Ook bepaalde stelsels als palliatief verlof zijn niet mogelijk.

Zomerarts 
In juli, augustus en september van het jaar dat je afstudeert en je basisdiploma master in de geneeskunde behaalt, kan je als jobstudent bij Opgroeien aan de slag.  

Bediende
  • Vanaf 1 januari 2019 kan je geen nieuwe erkenning als bediende-arts krijgen. 
  • Bediende-artsen die 31 december 2018 nog in dienst waren bij een organisator kunnen nog maximaal 5 jaar als bediende consultatiebureauarts werken, als de organisator hiervoor kiest. De organisator krijgt hiervoor een bijkomende erkenning om met bediende-artsen te werken. Als bediende-arts heb je ook een erkenning nodig om te werken als consultatiebureauarts.