Vergoeding

Prestatietypes

Er zijn verschillende prestatietypes waarvoor je vergoedingen kan ontvangen:
 • medisch consult/overleg dag
 • medisch consult/overleg avond (na 16u)
 • bepaalde vormingen
 • andere opdrachten (als je een toelating voor 'andere opdrachten' hebt)
 • medisch consult onder begeleiding van een mentorarts (voor kandidaatartsen)
 • consult door mentorarts (als je een toelating als 'mentorarts' hebt)
Uurtarieven 

Praktisch
 • Prestaties als zelfstandige arts: Opgroeien vergoedt je prestaties.
 • Ben je bediende-arts (uitdovend)
  • Je organisator/werkgever vergoedt je prestaties. Hij krijgt hiervoor van Opgroeien hetzelfde bedrag als zelfstandige artsen.
  • Je krijgt maandelijks een Excel van Opgroeien. Daarop duid je aan voor welke organisator je prestaties uitvoert; als zelfstandige, als bediende of een combinatie. Bezorg de ingevulde Excel aan Opgroeien. 
Huisartsen in opleiding (HAIO)
 • Opgroeien vergoedt je praktijkopleider voor die prestaties die je als Huisarts in Opleiding opneemt. 
 • Je praktijkopleider ontvangt hiervoor een maandelijkse betaalbrief met een detail van je prestaties.