Vorming en onderzoek


Tijdens het eerste erkenningsjaar

Tijdens het eerste erkenningsjaar volgt je een inscholingstraject waarbij je de nodige basiskennis en -vaardigheden in de preventieve gezondheidszorg van baby’s en jonge kinderen verwerft. 

1. Het inscholingstraject bestaat uit een mix van individueel leren en leren in groep en een mix van digitaal leren en fysieke contactmomenten:
 • Je doorloopt een online cursus ter voorbereiding van een (aantal) zitting(en) onder begeleiding van een erkende mentorarts. 
  • In deze online cursus verwerf je de basiskennis die nodig is om de mentorzittingen als een efficiënt leermoment te laten verlopen. 
  • Deze kernthema’s komen aan bod: klinisch onderzoek, het Van Wiechenonderzoek, vaccineren, koortsbeleid, opvolgen van groei, (borst)voeding en verontrusting.
  • Je vindt de online cursus op het leerportaal. Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je een log-in en wachtwoord aan.
 • Je volgt een aantal zittingen onder begeleiding van een erkende mentorarts. Hierbij wordt rekening gehouden met je aanwezige competenties, zowel voor het aantal mentorzittingen die ingepland worden als voor de invulling van de mentorzitting. 
 • Als je dit wenst, wordt een inoefenmoment in het Geïntegreerd Elektronisch Dossier (GED) georganiseerd. Neem hiervoor contact op met je relatiebeheerder.
2. Na het doorlopen van deze onderdelen, mag je zelfstandig zittingen uitvoeren. Nadat je een vijftal zittingen zelfstandig hebt uitgevoerd, nodigt de adviserend arts van Opgroeien regie je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt afgetoetst hoe de eerste zittingen verlopen zijn, hoe de samenwerking in het consultatiebureau verloopt, waar specifieke leerbehoeftes zitten, … en worden een aantal inhoudelijke aandachtspunten besproken. 

3. Na deze opstartfase krijg je tot het einde van het eerste erkenningsjaar de tijd om je verdere inscholingstraject af te werken. Je bent zelf verantwoordelijk om alle opleidingsmodules tegen het eind van het eerste erkenningsjaar te doorlopen: 
 • Online cursus Vaccineren   
  Je vindt deze op het  leerportaal bij het thema 'Gezondheid' .
 • Workshop Ontwikkeling en Van Wiechen
  Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij de ontwikkeling van kinderen  en verdiep je in de gestandaardiseerde uitvoering van het Van Wiechenonderzoek. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
  Ter voorbereiding op deze workshop neem je online cursus ‘Van Wiechen’ door. Je vindt deze op het  leerportaal bij het thema 'Ontwikkeling' .
 • Workshop Opvolgen van groei 
  Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij het opvolgen van de groei van jonge kinderen. Je verdiept in de Groeimodule van Kind en Gezin. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
  Ter voorbereiding op deze workshop neem je online cursus ‘Opvolgen van groei’ door. Je vindt deze op het  leerportaal bij het thema 'Gezondheid'.
 • Inschrijven voor de workshops kan via de pdf opleidingscatalogus.

Permanente vorming (na het eerste erkenningsjaar)

Om een kwaliteitsvolle werking in het consultatiebureau te ondersteunen, is het belangrijk dat je je eigen kennis en vaardigheden up-to-date houdt en/of verdiept. 
 • Opgroeien regie organiseert heel wat vormingen die je hierin ondersteunen. Deze worden halfjaarlijks bekend gemaakt via eenpdf  opleidingscatalogus
 • Ook op het leerportaal vind je heel wat leermateriaal dat je kan ondersteunen in je job als CB-arts. Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je een login en wachtwoord aan.