Regelgeving


BVR erkenning en subsidiëring

MB anciënniteit

Een tegemoetkoming voor de anciënniteitsontwikkeling in het CKG (in art. 54 van het BVR)

MB boekhoudkundige bepalingen

MB ouderbijdrage

Een CKG kan een financiële bijdrage vragen aan het gezin voor het hulpaanbod binnen de typemodules ambulante opvang, ambulante pedagogische training en residentiële opvang:

  • training: maximaal 4 euro per aanwezigheidsdag per gezin
  • opvang: maximaal 4 euro per aanwezigheidsdag per kind
pdf MB - financiële bijdrage van gezinnen in de CKG van 17 juli 2014

MB typemodules

Het aanbod, beschreven in typemodules, wordt geregeld bij ministerieel besluit.

VIPA

Een erkend CKG kan subsidies voor nieuwbouw, verbouwing en uitrusting van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsaangebonden Aangelegenheden) krijgen. Opgroeien regie wordt bij de opstart van investeringsdossiers betrokken.

Meer info bij het BVR van 4 maart 2011