Evaluerend arts

Taken evaluerend arts

Op basis van de vaststelling van de evaluerend arts zal de uitbetaler van het Groeipakket:
 • bepalen of het kind recht heeft op een zorgtoeslag en voor welke periode
 • het bedrag van de zorgtoeslag bepalen.
Je stelt de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind en zijn gezin vast door gebruik van de Medisch Sociale Schaal. Deze schaal evalueert
 • de lichamelijke en/of geestelijke ongeschiktheid van het kind ten gevolge van de aandoening of beperking. Dit ongeschiktheidspercentage stel je vast op basis van de pediatrische lijst en de Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van Invaliditeit.
 • de gevolgen van de aandoening of beperking op het vlak van het functioneren van het kind in het dagelijks leven en de participatie van het kind aan de maatschappij. Het gaat hierbij over de ondersteuningsnoden van het kind op van:
  • leren, opleiding en sociale integratie 
  • communicatie 
  • mobiliteit en verplaatsing
  • zelfverzorging
 • de gevolgen van de aandoening of de beperking van het kind op het functioneren van de familiale omgeving in het dagelijkse leven en de participatie van de familiale omgeving in de maatschappij. Hier gaat het over de zorgnoden op vlak van: 
  • het opvolgen van de behandeling thuis
  • verplaatsingen voor medisch toezicht en behandeling
  • aanpassingen van leefomgeving en leefwijze.
Tijdens het eerste erkenningsjaar volg je als startende evaluerend arts een vormingstraject.