Veel gestelde vragen


Erkenning

Heb ik als evaluerend arts steeds een ondernemingsnummer nodig? 
Ja, je kan enkel als evaluerend arts optreden op zelfstandige basis. Elke persoon die in België als zelfstandige aan de slag gaat heeft een ondernemingsnummer nodig. Dit is ook het geval voor vrije beroepen. 

Moet ik bij mijn erkenningsaanvraag mijn kennis van het Nederlands bewijzen? 
Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je voldoende actieve kennis van het Nederlands hebt.
Opgroeien kan je vragen een studiebewijs van het genoten onderwijs voor te leggen (master geneeskunde behaald in het Nederlands). Of je kan een attest ERK C1 niveau voorleggen.  

Waar kan ik mijn attest ERK taalniveau C1 behalen? 
Als je je geattesteerde kennis van het Nederlands niet kan aantonen op basis van een studiebewijs van je genoten onderwijs (master in de geneeskunde behaald in de Nederlands taal). Dan kan Opgroeien regie je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau voor luisteren en gesprekken voeren en voor het lezen en schrijven het ERK C1 niveau behaalt. 
Je kan dit attest bekomen bij:
Moet ik een attest voorleggen aan Opgroeien waaruit een goede algemene gezondheid blijkt? 
Neen, dit hoeft niet. Opgroeien vraagt je bij je erkenningsaanvraag om te verklaren dat je over een goede algemene gezondheid beschikt.  
Opgroeien kan je vragen om een attest van je behandeld arts (andere dan jezelf) voor te leggen. Deze arts verklaart dan dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als evaluerend arts.  

Moet ik een uittreksel uit het strafregister bij mijn bevolkingsdienst opvragen? 
Neen, dit hoeft niet. Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je hierover kan beschikken als dit gevraagd wordt door Opgroeien regie.  
Opgroeien kan je vragen om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen. 

Wat is de betekenis van 'accreditering' op mijn aanvraagformulier om een erkenning als evaluerend arts te bekomen? Waarom vraagt Opgroeien of ik geaccrediteerd ben bij het RIZIV? 

Als arts kun je een accreditering aanvragen bij het RIZIV als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Accreditering is de erkenning van je deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies. Deze accreditering is 3 jaar geldig.  Voor bepaalde opleidingen vraagt Opgroeien accreditering aan bij het RIZIV. Als je geaccrediteerd bent bij het RIZIV ontvang je voor deze opleiding geen vergoeding van Opgroeien regie.  
Als je geen accrediteringsdossier hebt bij het RIZIV krijg je voor bepaalde niet geaccrediteerde opleidingen van Opgroeien wel een vergoeding.  
Breng je klantenbeheerder steeds op de hoogte indien er iets wijzigt in je accrediteringsdossier. Voor meer info kan je terecht op de website van het RIZIV.  

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om de erkenning te behouden of te verlengen?  
 • Je vervult de opdrachten op basis van de medisch – sociale schaal voor de evaluatie van de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit met inachtneming van de code van de geneeskundige plichtenleer. Opgroeien verstrekt daarvoor de nodige informatie en aanbevelingen. 
 • In het eerste jaar van je erkenning volg je een vormingstraject, aangeboden door Opgroeien, dat gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen en aanbevelingen.
 • Je blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de andere bepalingen van het besluit van 7 december 2018.
 • Je geeft mee vorm aan het kwaliteitskader van Opgroeien, door het in acht nemen van de inhoudelijke en methodische doelstellingen die Opgroeien nastreeft. 
 • Je houdt Opgroeien op de hoogte van elke wijziging in de gegevens die relevant zijn voor de erkenning.  
Wanneer er geen indicaties zijn dat de erkenningsvoorschriften niet zijn nageleefd wordt je erkenning als evaluerend arts van rechtswege verlengd voor drie jaar. 

Organisatie

Moet ik de evaluaties voltijds opnemen of kan ik dit combineren met een privé praktijk? 
Je kan deze evaluaties combineren met een privé praktijk, maar je moet minimum 1 dagdeel per week evaluaties met ouders doen. Reken ook wat tijd om de evaluaties voor te bereiden. 

Hoeveel tijd neemt een evaluatie gemiddeld in beslag?
Een evaluatie neem ongeveer een half uur in beslag. De voorbereidingstijd is afhankelijk van het inhoudelijke dossier en ervaring.
 
Kan ik patiënten in mijn privépraktijk ontvangen? 
Ja, als ze aan deze voorwaarden voldoet:
 • rolstoel toegankelijke praktijk- en wachtruimte, sanitair en parking
 • onderzoekstafel met opstap
 • schrijfmateriaal, papier, kleurplaten, leesmateriaal aangepast aan de leeftijd, stapelblokken, schoenveter, aangepast materiaal om vaardigheden te evalueren
 • PC, Notebook en internetconnectie 
Hoe ga ik om met pediatrische vragen die ouders stellen tijdens de evaluatie? Kan hiervoor een bijkomend consult aangerekend worden?
Voor bijkomende vragen verwijs je ouders door naar de behandelende arts. Je kan tijdens je consult enkel de evaluatie opnemen. 
Je kan niet tegelijk behandelend arts en evaluerend arts zijn. Je kan dus geen dossiers evalueren van kinderen die je zelf in je praktijk ziet. 

Ondersteuning

Krijg ik thuis ook een notebook van Opgroeien ter beschikking? 
Neen, je wordt verondersteld zelf een notebook te hebben. 

Welke ondersteuning kan ik verwachten van het team zorgtoeslagevaluatie? 
De leden van het team zorgtoeslagevaluatie nemen o.a. een aantal administratieve zaken op zoals het inplannen van consulten, patiënten oproepen, post verwerken,… 

Welke ondersteuning kan ik verwachten van het team consultatiebureauartsen? 
De medewerkers van het team consultatiebureauartsen beheren jouw dossier en staan in voor de betalingen van de vergoedingen. Voor vragen hierrond kan je bij hen terecht. 

Als ik er de voorkeur aan geef om mijn evaluaties uit te voeren op een werkplek aangeboden door Opgroeien, kan dat en waar is het dan? Bepaal ik dit zelf mee?  

Wij bieden vanuit Opgroeien volgende werkplekken aan:  
 • VAC Leuven
 • VAC Gent
 • VAC Brugge
 • Office-Center Hasselt
 • Regiohuis Wilrijk 
 • We zijn op zoek naar nog andere werkplekken, indien je suggesties hebt, willen we deze onderzoeken. 
 • Je kan ook evaluaties uitvoeren in je eigen privépraktijk. Privépraktijken komen in aanmerking als ze aan deze voorwaarden voldoen:
  • rolstoeltoegankelijkheid van de praktijk- en wachtruimte, sanitair en parking
  • onderzoekstafel met opstap
  • schrijfmateriaal, papier, kleurplaten, leesmateriaal aangepast aan de leeftijd, stapelblokken, schoenveter, aangepast materiaal om vaardigheden te evalueren
  • PC, Notebook en internetconnectie
     

Vergoeding

Hoeveel bedraagt de vergoeding als evaluerend arts?
Je kan de vergoedingen raadplegen in het overzicht

Kan ik als evaluerend arts verbonden aan 2 ondernemingen ook laten uitbetalen aan 2 ondernemingen?
Neen, we betalen als Opgroeien maar aan 1 onderneming.

Kan ik als arts kiezen om een deel van mijn prestaties aan 1 onderneming te laten uitbetalen en een ander deel van mijn prestaties aan een andere onderneming?
Neen, we betalen als Opgroeien maar aan 1 onderneming.

Kan ik mijn prestaties als evaluerend arts met 1 onderneming die over meerdere rekeningnummers beschikt laten uitbetalen op meerdere rekeningnummers van deze onderneming?
Neen, dit kan niet. Opgroeien kan je prestaties enkel uitbetalen op 1 rekeningnummer.