Vergoeding

Je krijgt maandelijks een vergoeding van Opgroeien voor de uitgevoerde evaluaties en bepaalde opleidingen. 

Prestatietypes
  • een evaluatie in een spreekkamer
  • een evaluatie aan huis
  • een te laat uitgevoerde evaluatie
  • een evaluatie onder begeleiding van een mentorarts
  • een evaluatie als mentorarts
  • opdrachten in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank
  • een tegenexpertise in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank
  • een omstandig verslag in geval van afwezigheid bij een beroepsprocedure
  • de opleidingen waarover Opgroeien heeft beslist ze te vergoeden
Bedragen

Rechtzettingen
Je kan tot 10 dagen na het einde van elke maand rechtzettingen doorgeven op de opdrachten en opleidingen van de afgelopen maand die in het portaal geregistreerd zijn.