Huis van het Kind

  • Bij elk Huis van het Kind is minstens een consultatiebureau aangesloten. Andere organisaties die er mogelijk terug te vinden zijn: opvoedingswinkel, inloopteam, gemeentelijke diensten voor gezinnen/kinderen, kinderoppasdiensten, diensten kraamzorg,… 
  • Een Huis van het Kind ondersteunt op allerlei manieren. Dit kan door individuele begeleiding maar ook door informatiesessies en vormingsavonden, door spel- en ontmoetingsinitiatieven, door specifieke activiteiten, …
  • In sommige Huizen van het Kind zitten verschillende organisaties van het samenwerkingsverband samen in één gebouw of op één locatie, maar dat is niet altijd zo. Ze kunnen ouders doorverwijzen wanneer dat gewenst is.
Ondersteuning bij het uitbouwen van een Huis van het Kind
 Vragen over je individueel dossier Huis van het Kind

Je kan terecht bij je klantenbeheerder:
Een Huis van het Kind contacteren