Grondrechtenrealisatie en armoedebestrijding

Geselecteerde projecten 2017-2019
1. Kinderen kansen geven! Structureel samenwerken aan brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge kwetsbare gezinnen (Leuven - 84.000,00 euro per jaar)
2. Vonk, een passe-partout (Dilbeek - 83.977,43 euro per jaar)
3. SWITCH, uitbouwen tot een plek van integrale gezinsondersteuning (Kortrijk -  79.036,00 euro jaar)
4. TOOM. Tongerse Ondersteuning Op Maat (Tongeren - 84.000,00 euro per jaar)
5. Kinderen Eerst. Een uitbreiding (Hoogstraten - 32.031,04 euro per jaar)
6. Het jonge kind... Eeklo schakelt naar de toekomst! (Eeklo - 84.000,00 euro per jaar)

Troeven van deze projecten
  • Gezinnen worden ondersteund bij de realisatie van grondrechten op een manier die tot zelfredzaamheid leidt.
  • Via wijkgerichte netwerken brengt men een brede mix van functies samen met aandacht voor de verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. 
  • De gezinnen zijn een volwaardige partner in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project.
  • Van de 6 projecten werd verwacht dat ze gedurende 3 jaar (2017-2019) aan de slag gingen en rapporteerden over de voortgang van de inspannings- en resultaatsverbintenissen die ze zijn aangegaan bij de aanvraag. Ze werden hiervoor ondersteund. Een deel van de subsidiemiddelen hangt af van het al dan niet realiseren van deze verbintenissen.
Regelgeving