Prenataal zorgpad

  • het Kenniscentrum Borstvoeding
  • een groepspraktijk voor vroedvrouwen
  • het Expertisecentrum Kraamzorg. 
Het zorgpad vertrekt vanuit de zorgbehoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele cliënt. Het beschrijft proactief de opeenvolgende stappen in het zorgproces. 
De afstemming en samenwerking wordt bevorderd tussen alle actoren die betrokken zijn bij de opvolging van de zwangerschap, zowel met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en als tussen gezondheid- en welzijnswerkers. Zo worden de resultaten van de zorg geoptimaliseerd.
Na evaluatie kan het project van De Bakermat als voorbeeldmodel gebruikt worden voor de toepassing in de Huizen van het Kind.