Vertrouwenscentrum kindermishandeling

In het kort
 • Jeugdhulpaanbieders en dienstverleners kunnen met een vertrouwenscentrum contact opnemen voor advies of actieve tussenkomst.
 • De vertrouwenscentra kindermishandeling organiseren samen met de centra voor algemeen welzijnswerk de professionele hulplijn 1712.
 • Voor minderjarigen met vragen of meldingen over seksueel misbruik is er de anonieme chat www.nupraatikerover.be.
 • De 6 vertrouwenscentra worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien: één centrum per provincie in het Vlaamse Gewest en één in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 
 • Overkoepelend website van de Vertrouwenscentra

De missie van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie

 1. Situaties van kindermishandeling detecteren
 2. De kindermishandeling stoppen en veiligheid voor de betrokken minderjarigen installeren
 3. Herhaling van de kindermishandeling voor de betrokken minderjarigen voorkomen
 4. Individueel en relationeel herstel voor de betrokken minderjarigen herstellen
 5. Ten aanzien van kindermishandeling in de samenleving
  • sensibiliseren over de problematiek van kindermishandeling in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • opbouwen en verspreiden van kennis en deskundigheid over kindermishandeling en de aanpak ervan in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

De opdracht van de vertrouwenscentra

Opdrachten rond kindermishandeling

 1. Meldingen van kindermishandeling en vermoedens van kindermishandeling onderzoeken, op verzoek van om het even welke persoon of instelling
 2. Gepaste jeugdhulpverlening verstrekken aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling en hun gezin

Opdrachten met een maatschappelijke noodzaak

 1. Op hun verzoek consult verlenen aan jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden in verontrustende situaties waar er een vermoeden is dat het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is
 2. Verontrustende situaties onderzoeken en opvolgen
  - bij een aanmelding door jeugdhulpaanbieders of door andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden
  - of na een kennisgeving door het openbaar ministerie, de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon of een dienstverlener 
 3. Aan de magistraten die belast zijn met jeugdzaken, de waarborg verlenen dat daadwerkelijk onderzoek en jeugdhulpverlening wordt verleend in verontrustende situaties aan minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken, in het belang van de minderjarige
 4. Bij een verontrustende situatie de minderjarige doorverwijzen naar het openbaar ministerie

Andere opdrachten

 • Samen met de centra voor algemeen welzijnswerk de professionele hulplijn 1712 organiseren
 • Ondersteunen en begeleiden van jeugdhulpaanbieders en voorzieningen in het omgaan met situaties van kindermishandeling als ze het vertrouwenscentrum kindermishandeling daarom verzoeken
 • Een Chat-lijn organiseren (nupraatikerover.be)

Partnerorganisatie

De partnerorganisatie moet:

 • voorzien in een inhoudelijke en praktijkgerichte ondersteuning en ontwikkeling van de werking van de vertrouwenscentra kindermishandeling
 • bijdragen tot de sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling
 • bijdragen tot de inhoudelijke en praktijkgerichte ondersteuning van de werking van personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden voor de gepaste omgang met kindermishandeling

De VK’s hebben hiervoor het Vlaams Expertise Centrum Kindermishandeling (VECK) opgericht.