Regelgeving

In dit pdf besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2017  staan de voorwaarden waaraan een vertrouwenscentrum kindermishandeling en de partnerorganisatie moet voldoen.

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK’s) kregen er met de inwerkingtreding van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp een nieuwe opdracht bij als gemandateerde voorziening, samen met de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ's). Daarmee werd de rol van de VK’s in de jeugdhulpverlening opnieuw uitgebreid, naast hun reguliere werking en hun deelname in de organisatie van de professionele hulplijn 1712. Het besluit integreert de diversiteit aan opdrachten en creëert eveneens de regelgevende basis voor de erkenning van een nieuwe partnerorganisatie voor de vertrouwenscentra.