Gezondheid en vaccineren

Een goede gezondheid is goud waard. Dat geldt voor klein en groot. Reden temeer om zowel moeder als kind nauwgezet op te volgen. Preventief valt er veel te doen en dat is maar goed ook, want voorkomen is nog steeds beter dan genezen. De kinderopvang volgt de tips voor ouders, tenzij er specifieke aanbevelingen zijn.