Illustratie bij gezondheid en vaccineren, in de opvang

In de opvang


Vaak ziek in de opvang

Het is normaal dat je kind vaak ziek wordt. Kleine kinderen hebben nog weinig weerstand. In de opvang komen ze meer met ziektekiemen in aanraking dan thuis. Ze hebben er vele en intense contacten met andere kinderen en begeleiders. Ze spelen met hetzelfde speelgoed.

Oudere kinderen worden minder vaak ziek omdat ze meer weerstand hebben.

De opvang doet heel wat inspanningen op het vlak van hygiëne om infecties te beperken. Om te voorkomen dat ze kleine kinderen besmetten worden volwassenen in de opvang ook aanbevolen om zich te laten vaccineren tegen Kinkhoest, Seizoensgriep en Hepatitis B.

Wanneer kan je kind naar de opvang en wanneer niet?

Een licht ziek kind of een kind met koorts kan soms in de opvang terecht. De opvang kan je zieke kind weigeren:

  • bij bepaalde ziektes
    • Bij 'Ziek?' vind je een lijst van de meest voorkomende ziektes bij kinderen. Voor elke ziekte staat er vermeld of je kind naar de opvang kan of niet.
  • als je kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang
  • als je kind te veel aandacht en zorg vraagt, zodat de opvang de veiligheid van andere kinderen niet meer kan garanderen

De pdf checklist ziekte en symptomen in de opvang geeft een handig overzicht van ziektes of symptomen en geeft aan wanneer je kind naar de opvang kan gaan.

Ziekte, koorts en medicatie

In het huishoudelijk reglement van je opvang kan je lezen wat je opvang doet bij koorts of ziekte.

Er wordt voorzichtig omgegaan met geneesmiddelen. Geneesmiddelen dien je best zo veel mogelijk thuis toe.

In de inlichtingenfiche van je kind kan je algemene informatie over de gezondheid van je kind laten opnemen. Er staat ook in vermeld wie gecontacteerd kan worden als je kind ziek wordt en wie de behandelende arts is.