Koortsstuipen

Symptomen
 • symmetrische spiertrekkingen in de ledematen, die samengaan met bewusteloosheid
 • heel bleek worden
 • wegdraaiende ogen
 • niet meer aanspreekbaar zijn
De situatie duurt meestal enkele minuten.

Koortsstuipen zijn niet gevaarlijk, maar kunnen herhaald optreden en zijn angstaanjagend om te zien. Ze veroorzaken geen schade aan de hersenen, brengen de ontwikkeling niet in gevaar en geven geen groter risico op epilepsie op latere leeftijd. 
Zowel koortsstuipen als epilepsie zijn erfelijk bepaald.

Aanpak
 • Blijf kalm.
 • Schud het kindje in geen geval.
 • Leg het kindje op de linkerzij als dat kan. Zo verslikt het kind zich niet in braaksel en kan het speeksel weglopen.
 • Maak strakke kleren los en trek warme kleren uit.
 • Zorg dat het kind niet kan vallen en zich niet kan stoten of bezeren.
 • Probeer de temperatuur te meten. 
 • Laat het kind zo vlug mogelijk onderzoeken door een arts. Die zal het nodige doen om de koortsstuipen op te vangen en het kind op te volgen. bij een eerste aanval weet je niet of het om koortsstuipen gaat of om een andere vorm van stuipen.
 • Als je weet dat een kind risico loopt op koortsstuipen, zorg er dan voor dat de nodige geneesmiddelen binnen bereik staan en gebruik ze volgens de richtlijnen van de behandelend arts.

Opgelet

Koortsstuipen kunnen niet voorkomen worden door toedienen van koortsmedicatie.