Contraceptie

De verschillende vormen van contraceptie kunnen worden besproken na de bevalling, tijdens het ontslagonderzoek of postnataal onderzoek door de arts of vroedvrouw.

Geeft de vrouw borstvoeding, dan kan de menstruatiecyclus later op gang komen. Borstvoeding biedt evenwel slechts gedeeltelijke bescherming tegen een nieuwe zwangerschap. Samen met de arts of vroedvrouw kan gepaste contraceptie bij het geven van borstvoeding worden besproken.