Illustratie bij gezondheid en vaccineren, handicap

Specifieke zorg

Tijdens het preventief consult legt de consultatiebureau-arts zijn bevindingen uit en verwijst eventueel door naar de behandelend arts.
Beide artsen houden elkaar op de hoogte van de diagnose en de voorgeschreven behandeling.
De verpleegkundige volgt de zoektocht naar de diagnose mee op en verwijst eventueel door naar een gespecialiseerde dienst: OCMW, de thuisbegeleiding, een zelfhulpgroep, referentiecentra,... 
Hij of zij kan de ouders bepaalde technische verzorgingshandelingen aanleren en de aanbevelingen van de thuisbegeleidingsdiensten helpen uitvoeren.

Inclusieve opvang

Kinderen die door medische of psychosociale problemen een extra zorgbehoefte hebben, zijn welkom in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Veel ouders kiezen er daarom vaak bewust voor om hun kind met specifieke zorgbehoefte samen te laten opvangen met kinderen zonder extra zorgbehoeften. Dit is inclusieve opvang. Inclusieve opvang is zowel verrijkend voor het kind met specifieke zorgbehoefte, als voor de andere kinderen in de opvang.

Meer informatie over inclusieve opvang

Als ouder van een kind met een specifieke zorgbehoefte kan via je uitbetaler van het Groeipakket een extra zorgtoeslag aanvragen. Surf naar www.groeipakket.be voor meer informatie.