Basisvaccinatieschema

Een kindje kan gevaccineerd worden in een consultatiebureau van Kind en Gezin (tot 3 jaar), bij de huisarts of bij de kinderarts. 

Kind en Gezin volgt het advies van de Hoge Gezondheidsraad en beveelt het volledige basisschema aan, maar respecteert de keuze van de ouders. Er worden geen extra afspraken voorzien om op andere leeftijden te vaccineren dan op de voorziene consultmomenten, tenzij een vaccin om medische reden werd uitgesteld.

Alle vaccins in het vaccinatieschema die Kind en Gezin toedient zijn gratis, behalve de vaccins tegen het rotavirus. Dit is zelf aan te kopen in de apotheek. Er is een gedeeltelijke terugbetaling door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Je betaalt dan ongeveer 12 euro per dosis. Om van deze terugbetaling te kunnen genieten moet een kind jonger dan 6 maanden zijn.

Sinds juli 2019 beveelt de Hoge Gezondheidsraad het meningokokken ACWY-vaccin aan op de leeftijd van 15 maanden ter vervanging van het gratis meningokokken C-vaccin van het basisschema. Meningokokken zijn bacteriën. Er bestaan verschillende types, een aantal daarvan (A-B-C-W-Y) kunnen hersenvliesontsteking, hersenontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. Het meningokokken ACWY-vaccin geeft extra bescherming tegen een meningokokkeninfectie met o.a. het serotype W en Y die ernstig kan verlopen, maar op zich heel zelden voorkomt in Vlaanderen. Het meningokokken ACWY-vaccin is op voorschrift verkrijgbaar in de apotheek. Je betaalt 52,60 euro. Er bestaan terugbetalingsmodaliteiten voor vaccins waaronder het meningokokken ACWY-vaccin. Informeer hierover bij je ziekenfonds. Als je dit vaccin bij je kind wil laten toedienen, bespreek dit gerust met je arts of verpleegkundige van Kind en Gezin.

Gaat een kind naar school, dan wordt het gevaccineerd tijdens het medisch onderzoek door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), bij de huisarts of bij de kinderarts.

Het verplicht poliovaccin en polioattest
Bij de geboorteaangifte zit een polioattest. Laat dat attest invullen na de vaccinatie op 15 maanden. Bezorg het aan de dienst Bevolking van de gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan deze dienst controleren of de inentingen wel toegediend werden. Als je het polioformulier verloren bent, kan je op het consultatiebureau een nieuw exemplaar krijgen.

Als je het polio-vaccin niet in het gecombineerd vaccin wenst toe te dienen, maar apart, zijn er eveneens drie wettelijk verplichte dosissen: 2 dosissen met 8 weken tussentijd tijdens het eerste levensjaar, met daarop volgend een derde dosis tussen de leeftijd van 12 en 18 maanden. 

Een herhalingsinenting wordt voor beide types aanbevolen op de leeftijd van 5-6 jaar, maar is niet wettelijk verplicht.

Vaccins niet opgenomen in het schema 
Naast de vaccins uit het basisschema bestaan er nog andere vaccins, bijvoorbeeld tegen meningokokken B, hepatitis A, windpokken en reisvaccinaties. Deze zijn niet opgenomen in het Vlaamse vaccinatieschema. Op het vlak van individuele bescherming kunnen deze vaccins aan je kind gegeven worden. Raadpleeg hiervoor je behandelend arts.

Vaccinatie voor verblijf in het buitenland
Om te reizen naar tropische streken of endemische gebieden (gebieden met verhoogd risico op bepaalde infecties) zijn er aanbevolen of verplichte vaccinaties te voorzien. Voor sommige landen is een vaccinatieattest vereist.
Op plaatsen in Europa waar de vaccinatiegraad de laatste jaren afgenomen is, zijn de mazelen weer aan een opmars bezig. Dat kan gevaarlijk zijn als je niet gevaccineerd bent. Daarom is het belangrijk om voor je vertrekt goed beschermd te zijn. Meer info op reisgeneeskunde.be
Ga je op reis met je baby dan kan er een extra mazelenvaccin gegeven worden in het consultatiebureau vanaf de leeftijd van 6 maanden. Vraag aan de consultatiebureauarts of verpleegkundige voor welke landen dit aanbevolen is. Check ook als ouder voor vertrek je vaccinaties.
Bekijk ook ...

Vaccinatieschema Kind en Gezin

Kind en Gezin volgt de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad