Registratie


Registratie bij Kind en Gezin

Elke vaccinatie wordt bijgehouden:

  • in het 'Kindboekje'. Breng dit boekje altijd mee bij een bezoek aan het consultatiebureau.
  • in de databank van Kind en Gezin (MiraVacc) die de vaccinatiegegevens uitwisselt met Vaccinnet. Vaccinnet is het bestelsysteem voor alle vaccins gratis ter beschikking gesteld van de Vlaamse overheid, gekoppeld aan een vaccinatiedatabank.
  • eventueel op een vaccinatiekaart.

Registratie bij de huisarts of kinderarts

  • in het Kindboekje
  • in het persoonlijk dossier
  • eventueel op een vaccinatiekaart
  • eventueel in Vaccinnet.

Registratie bij de gemeente

Bezorg enkel voor polio het ingevulde attest aan de dienst Bevolking van de gemeente voor de baby 18 maanden wordt. Zo kan gecontroleerd worden of deze verplichte inenting tegen polio (kinderverlamming) toegediend werd.