Coronavirus

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus. Het nieuwe agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid bundelt de krachten van Kind en Gezin en Jeugdhulp. 


Heb je verdere vragen?

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus

Mail met dringende vragen naar corona@opgroeien.be

De coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk en stress met zich meebrengt. Voor jou als ouder, maar ook je kind voelt heel goed dat de dingen anders zijn. Dagelijkse gewoontes en routines veranderen.

Consultatiebureaus

Kind en Gezin kon vanaf pdf 1 april  kinderen en ouders op een veilige manier ontvangen volgens de coronamaatregelen. Met een minimale dienstverlening, want onze eerste focus lag op vaccinaties en pasgeborenen. Vanaf juli gaan alle consultaties opnieuw fysiek door

Op de website van Opgroeien vind je meer veelgestelde vragen en antwoorden over onze dienstverlening tijdens de corona-epidemie.


Contactonderzoek

De stappenplannen voor contactonderzoek in de consultatiebureaus zijn klaar en afgestemd met Zorg en Gezondheid:

Info voor organisatoren van consultatiebureaus

Info voor consultatiebureau-artsen
Prenatale steunpunten

Kinderopvang

De coronamaatregelen worden geleidelijk aan versoepeld. Dat brengt nieuwe en bijkomende uitdagingen voor de kinderopvang mee. Om de kinderopvang daarbij te ondersteunen, zijn er twee draaiboeken ontwikkeld.  Je vindt hier de nodige informatie, richtlijnen en tips die je vlot door deze uitdagende periode moeten loodsen:

Is er een besmetting of een risicocontact geweest in de opvang? Gebruik deze meldfiche. Opgroeien neemt nadien contact met je op.

Voor je kinderbegeleiders die een hoog-risicocontact gehad hebben en zouden moeten worden getest, kan je deze word verklaring van tewerkstelling als kinderbegeleider invullen. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze effectief behoren tot het zorg- en welzijnspersoneel.

Bekijk het volledig overzicht van de maatregelen per kleurcode en per cluster pdf voor de opvang van baby's en peuters en pdf voor de opvang van schoolkinderen  (update 28 oktober 2020). 

Ouders lezen hier op onze website wie er welkom is in de kinderopvang en wat van hen wordt verwacht.

Lokale besturen en Lokale Loketten Kinderopvang vinden de nodige informatie over hun rol op vlak van kinderopvang tijdens de corona periode op de website van VVSG.

Lees op de website Onderwijs Vlaanderen wat de richtlijnen zijn voor opvanginitiatieven binnen de scholen tijdens de corona-epidemie.

Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bundelen de krachten in een nieuw agentschap Opgroeien. Op de website van Opgroeien vind je een reeks veelgestelde vragen en antwoorden over kinderopvang tijdens de corona-epidemie. Deze vragen worden up-to-date gehouden. Ga dus altijd eerst daar even kijken als je een vraag hebt.

Informatie over de compensatieregeling

Affiches en modelbrieven

Corona nieuwsbrieven voor de kinderopvang, snelinfo's en mededelingen:

Op zoek naar oude snelinfo's? Je vindt alle gedateerde snelinfo's voor de kinderopvang over de coronacrisis op deze webpagina.


Overzicht communicatie naar partners in gezinsondersteuning

Deze communicatie werd verstuurd naar de sectoren binnen de preventieve gezinsondersteuning:

Meest recente informatie

De situatie wordt continue door verschillende overheden opgevolgd. Kennis en inzicht over het COVID-19 coronavirus verandert voortdurend. Volg daarom voor verdere details volgende websites:

Meertalige informatie via Agentschap Integratie en Inburgering 
Zorgverstrekkers vinden ook geactualiseerde informatie op websites van: