Coronavirus

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus. Het nieuwe agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid bundelt de krachten van Kind en Gezin en Jeugdhulp. 

Organisaties die met kinderen en ouders werken kunnen deze affiches ophangen:


Heb je verdere vragen?

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus

Mail met dringende vragen naar corona@opgroeien.be

Ben je op dit moment thuis en zorg je ook voor de opvang van je kinderen? Dat is niet altijd evident. De coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk en stress met zich meebrengt. Voor jou als ouder, maar ook je kind voelt heel goed dat de dingen anders zijn. Dagelijkse gewoontes en routines veranderen.

Vaccinaties

Vanaf 19 maart zijn onze consultatiebureaus gesloten. Kind en Gezin pdf geeft tijdelijk geen vaccinaties  en schort alle consultaties van de lokale, fysieke dienstverlening op. Kind en Gezin herstart het vaccineren vanaf 1 april.

Op de website van Opgroeien vind je meer veelgestelde vragen en antwoorden over onze dienstverlening tijdens de corona-epidemie.


Consultatiebureaus en consultatiebureauartsen

Vanaf 19 maart zijn onze consultatiebureaus gesloten. Kind en Gezin pdf geeft tijdelijk geen vaccinaties  en schort alle consultaties van de lokale, fysieke dienstverlening op. Kind en Gezin staat pdf vanaf woensdag 1 april terug paraat om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus. Met een minimale dienstverlening, want onze eerste focus zal liggen op vaccinaties. Daarnaast is het ook essentieel om zoveel mogelijk pasgeboren te kunnen onderzoeken.

Op de website van Opgroeien vind je meer veelgestelde vragen en antwoorden over onze dienstverlening tijdens de corona-epidemie.


Meest recente informatie voor organisatoren van consultatiebureaus

Meest recente communicatie voor consultatiebureau-artsen


Kinderopvang

Groepsopvang en gezinsopvang blijven open, voor kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken, zeker de ouders die in de essentiële sectoren werken. We denken hierbij uiteraard aan de gezondheidssector, het veiligheidspersoneel of de voedingssector. Niet alle ouders kunnen thuiswerken en er zijn heel wat mensen aan het werk die direct of indirect mee helpen het gezondheidssysteem draaiend te houden. De opvang blijft ook open voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie en voor wie opvang thuis moeilijk is. Tegelijk wil de Vlaamse overheid zo ook voorkomen dat grootouders die tot de risicogroepen behoren hun kleinkinderen opvangen.

Heel wat opvangvoorzieningen vangen momenteel maar enkele kinderen op. Het kan dan verleidelijk zijn om kinderen uit verschillende groepen samen te zetten. Dit wordt echter ten sterkste afgeraden. Kinderen moeten binnen hun ‘contactbubbel’ blijven. Zo’n contactbubbel is een groep kinderen die voordien al samen zaten. Ieder nieuw kind in die groep kan voor een verdere verspreiding van het virus zorgen. In dit korte filmpje van het departement Onderwijs wordt dit aanschouwelijk uitgelegd. Weinig kinderen of zelfs geen opvangvragen is geen reden om de opvang  te sluiten.

In pdf deze brief richt Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van Opgroeien, zich rechtstreeks tot de kinderopvang. 

De overheid doet een oproep aan alle andere ouders om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen.

Aan lokale besturen en Lokale Loketten Kinderopvang wordt gevraagd om er, samen met de organisatoren kinderopvang, voor te zorgen dat er opvang gegarandeerd is voor de doelgroep. Meer info hierover op de website van VVSG.

Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bundelen sinds begin dit jaar de krachten in een nieuw agentschap Opgroeien. Op de website van Opgroeien vind je meer veelgestelde vragen en antwoorden over kinderopvang tijdens de corona-epidemie.

Informatie voor alle kinderopvangintiatieven

 • pdf Deze affiche  maakt duidelijk welke kinderen thuishoren in de opvang en welke niet tijdens de coronacrisis.
 • In deze pdf snelinfo van 12 maart 2020 vind je meer info en richtlijnen voor de gehele kinderopvang.
 • Op 15 maart maakte Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin Volksgezondheid en Armoedebestrijding, Vlaams minister, een persbericht. Daarin legt hij uit, gesteund door de experten, waarom de kinderopvang open blijft. 
 • Professor Pierre Van Damme: 'De kinderen zijn een grote groep die zo goed als niet ziek wordt van dit virus. Intussen is het wel van groot belang dat de kinderen zo weinig mogelijk contact hebben met hun grootouders, die wél erg kwetsbaar zijn voor dit virus.'
  Natuurlijk blijven de strikte veiligheidsmaatregelen in de kinderopvang van kracht: kinderen die ziek zijn horen niet thuis in de kinderopvang, iedereen moet nauwgezet de bestaande hygiënische maatregelen in de kinderopvang blijven. Was vooral ook je handen regelmatig en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen. Volwassenen en externen die niet noodzakelijk in de kinderopvang moeten zijn, blijven er ook weg.
  De minister beraadt zich ook over compenserende maatregelen voor de kinderopvang en de ouders, in geval van bijvoorbeeld verminderde aanwezigheid, sluiting of verminderde dienstverlening. Deze worden onmiddellijk meegedeeld van zodra er meer is geweten.
 • In deze pdf snelinfo van 18 maart 2020 vind je meer info over de ondersteunende maatregelen van de Vlaamse Regering voor de kinderopvang.
 • In deze pdf snelinfo van 19 maart 2020 vernemen lokale besturen welke rol zij kunnen opnemen om de kinderopvang tijdens de coronacrisis te ondersteunen.
 • In deze pdf snelinfo van 19 maart 2020 krijg je extra toelichting over de verscherpte maatregelen in de kinderopvang, de rol van lokale besturen en Lokale Loketten en enkele antwoorden op vragen over bescherming en hygiëne in de opvang.
 • In deze pdf snelinfo van 30 maart 2020 lees je meer over de verlenging van de coronamaatregelen en richtlijnen voor de kinderopvang tot alvast 19 april 2020.
Informatie voor de opvang van baby's en peuters

 • word Deze modelbrief  kan je gebruiken om de ouders in je opvang te informeren (geüpdatete versie 31 maart).
 • In deze pdf snelinfo van 20 maart 2020  verneem je de spelregels om het lokaal aanbod voor baby's en peuters te verzekeren.
 • In deze pdf snelinfo van 25 maart 2020  verneem je meer over de algemene principes voor de compensatiesubsidie voor de kinderopvang van baby's en peuters. Op 26 maart kregen de betrokken organisatoren hierover specifieke informatie. Zodra de aanvraagformulieren beschikbaar zijn, krijgen de organisatoren een mail.
Informatie voor de opvang van schoolkinderen

Overzicht communicatie naar partners in gezinsondersteuning

Deze communicatie werd verstuurd naar de sectoren binnen de preventieve gezinsondersteuning:

Meest recente informatie

De situatie wordt continue door verschillende overheden opgevolgd. Kennis en inzicht over het COVID-19 coronavirus verandert voortdurend. Volg daarom voor verdere details volgende websites:

Meertalige informatie via Agentschap Integratie en Inburgering 
Zorgverstrekkers vinden ook geactualiseerde informatie op websites van:
Een besmetting met het coronavirus voorkomen