Coronavirus

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus. Het nieuwe agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid bundelt de krachten van Kind en Gezin en Jeugdhulp. 


Heb je verdere vragen?

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus

Mail met dringende vragen naar corona@opgroeien.be

De coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk en stress met zich meebrengt. Voor jou als ouder, maar ook je kind voelt heel goed dat de dingen anders zijn. Dagelijkse gewoontes en routines veranderen.

Consultatiebureaus

Kind en Gezin ontvangt kinderen en ouders op een veilige manier volgens de coronamaatregelen.

Op de website van Opgroeien vind je meer veelgestelde vragen en antwoorden over onze dienstverlening tijdens de corona-epidemie.

Contactonderzoek

De stappenplannen voor contactonderzoek in de consultatiebureaus zijn klaar en afgestemd met Zorg en Gezondheid.

Info voor organisatoren van consultatiebureaus

Info voor consultatiebureau-artsen

Prenatale steunpunten

Kinderopvang

Draaiboeken

Besmetting of risicocontact

Overzicht van de maatregelen per kleurcode en per cluster

Contactgegevens van Lokale Loketten en lokale contactpunten kinderopvang

Extra informatie

Informatie over de compensatieregeling

Voor alle opvang:
  • pdf snelinfo van 9 april 2020 : enkele verduidelijkingen over de manier waarop je de voorwaarden voor de compensatiesubsidie moet naleven en hoe dit zal worden nagegaan.
Voor de opvang van baby's en peuters:
  • Hier vind je meer specifieke informatie over de compensatie voor de opvang van baby's en peuters, per type opvang.
Voor de opvang van schoolkinderen:
  • Hier vind je meer info over de compensatieregeling voor de buitenschoolse opvang. 
Voor de projecten FCUD-zieke kinderen:
  • Hier vind je meer info over de compensatieregeling voor de projecten FCUD-zieke kinderen.

Affiches en modelbrieven

Corona nieuwsbrieven voor de kinderopvang, snelinfo's en mededelingen:

Op zoek naar oude snelinfo's? Je vindt alle gedateerde snelinfo's voor de kinderopvang over de coronacrisis op deze webpagina.

Overzicht communicatie naar partners in gezinsondersteuning

Deze communicatie werd verstuurd naar de sectoren binnen de preventieve gezinsondersteuning:

Meest recente informatie

De situatie wordt continue door verschillende overheden opgevolgd. Kennis en inzicht over het COVID-19 coronavirus verandert voortdurend. Volg daarom voor verdere details volgende websites:

Meertalige informatie via Agentschap Integratie en Inburgering 
Zorgverstrekkers vinden ook geactualiseerde informatie op websites van: