Coronavirus

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus. Het nieuwe agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid bundelt de krachten van Kind en Gezin en Jeugdhulp. 


Heb je verdere vragen?

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus

Mail met dringende vragen naar corona@opgroeien.be

Ben je op dit moment thuis en zorg je ook voor de opvang van je kinderen? Dat is niet altijd evident. De coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk en stress met zich meebrengt. 

Structuur en planning helpen je de dag door te komen: het geeft niet alleen overzicht, maar ook rust!

Een baby of peuter heeft jou voor alles nodig en kan nog geen rekening houden met jouw behoeften of plannen.

Consultatiebureaus

Kind en Gezin kon vanaf pdf 1 april  kinderen en ouders op een veilige manier ontvangen volgens de coronamaatregelen. Met een minimale dienstverlening, want onze eerste focus lag op vaccinaties en pasgeborenen. Vanaf mei zijn die fysieke contacten uitgebreid, met onder andere een consult op 24 en 30 maanden. 

Op de website van Opgroeien vind je meer veelgestelde vragen en antwoorden over onze dienstverlening tijdens de corona-epidemie.


Contactonderzoek

De stappenplannen voor contactonderzoek in de consultatiebureaus zijn klaar en afgestemd met Zorg en Gezondheid:

Info voor organisatoren van consultatiebureaus

Info voor consultatiebureau-artsen
Prenatale steunpunten

Kinderopvang

De coronamaatregelen worden geleidelijk aan versoepeld. Dat brengt nieuwe en bijkomende uitdagingen voor de kinderopvang mee. Om de kinderopvang daarbij te ondersteunen, zijn er twee draaiboeken ontwikkeld.  Je vindt hier de nodige informatie, richtlijnen en tips die je vlot door deze uitdagende periode moeten loodsen:

Ouders lezen hier op onze website wie er welkom is in de kinderopvang en wat van hen wordt verwacht.

Lokale besturen en Lokale Loketten Kinderopvang vinden de nodige informatie over hun rol op vlak van kinderopvang tijdens de corona periode op de website van VVSG.

Op deze webpagina van het departement Onderwijs lees je wat de richtlijnen zijn voor scholen over opvang van kinderen tijdens de coronacrisis.

Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bundelen de krachten in een nieuw agentschap Opgroeien. Op de website van Opgroeien vind je een reeks veelgestelde vragen en antwoorden over kinderopvang tijdens de corona-epidemie. Deze vragen worden up-to-date gehouden. Ga dus altijd eerst daar even kijken als je een vraag hebt.

Informatie over de compensatieregeling

 • Voor alle opvang:
  • pdf snelinfo van 9 april 2020 : enkele verduidelijkingen over de manier waarop je de voorwaarden voor de compensatiesubsidie moet naleven en hoe dit zal worden nagegaan.
 • Voor de opvang van baby's en peuters:
  • Hier vind je meer specifieke informatie over de compensatie voor de opvang van baby's en peuters, per type opvang.
  • Hier vind je meer info over de compensatie voor de gratis opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie in de vergunde opvang van baby's en peuters.
 • Voor de opvang van schoolkinderen:
  • Hier vind je meer info over de compensatieregeling voor de buitenschoolse opvang. 
 • Voor de projecten FCUD-zieke kinderen:
  • Hier vind je meer info over de compensatieregeling voor de projecten FCUD-zieke kinderen.

Affiches en modelbrieven

 • Voor alle opvang:
  • word Deze modelbrief gebruik je om de ouders op de hoogte te brengen van de keuze die je maakt wat betreft de compensatieregeling tijdens de maanden juli en augustus.
  • pdf Deze affiche toont welke mogelijke symptomen van het coronavirus je in het oog moet houden. 
  • pdf Deze affiche  toont aan de hand van pictogrammen welke afspraken er zijn voor ouders in de opvang met het oog op de veiligheid.
  • Deze word modelbrief  kan je gebruiken om de ouders te informeren wanneer een besmetting werd vastgesteld in de opvang.
 • Voor de opvang van baby's en peuters:
 • Voor de opvang van schoolkinderen:
  • pdf Deze affiche (5MB) toont hoe de opvang tijdens de zomervakantie veilig kan verlopen. Deze affiche is ook beschikbaar pdf in het Engels (5MB) en pdf het Frans (5MB).
  • pdf Deze affiche  maakt duidelijk welke schoolkinderen vanaf 15 mei in de opvang welkom zijn en welke veiligheidsmaatregelen gelden. Deze affiche is ook beschikbaar in het pdf Engels  en het pdf Frans
  • Op de website van het magazine 'Klasse' kan je een reeks posters downloaden die op kindermaat de regels in deze coronatijden duidelijk maken.
  • word Deze modelbrief  kan je gebruiken om de ouders te informeren hoe de opvang tijdens de zomervakantie op een veilige manier kan verlopen. Er is van deze modelbrief ook een vertaling in het word Engels en in het word Frans .

Corona nieuwsbrieven voor de kinderopvang, snelinfo's en mededelingen:

Op zoek naar oude snelinfo's? Je vindt alle gedateerde snelinfo's voor de kinderopvang over de coronacrisis op deze webpagina.


Overzicht communicatie naar partners in gezinsondersteuning

Deze communicatie werd verstuurd naar de sectoren binnen de preventieve gezinsondersteuning:

Meest recente informatie

De situatie wordt continue door verschillende overheden opgevolgd. Kennis en inzicht over het COVID-19 coronavirus verandert voortdurend. Volg daarom voor verdere details volgende websites:

Meertalige informatie via Agentschap Integratie en Inburgering 
Zorgverstrekkers vinden ook geactualiseerde informatie op websites van: