Illustratie bij gezondheid en vaccineren, ziek

Ziek

Breng de arts op de hoogte als je kind bepaalde onderzoeken al onderging, om zo elke onnodige blootstelling aan straling te vermijden. Elke blootstelling die niet gerechtvaardigd kan worden, moet worden vermeden.
Ziek? Zoek hier

Alarmsignalen

De meeste kinderen genezen goed. Hou de gezondheidstoestand van je kind in de gaten en raadpleeg een arts als je bezorgd bent. 
Bij alarmsignalen is het levensnoodzakelijk om onmiddellijk een arts of de hulpdiensten (112) te contacteren. Denk hierbij aan een kind dat:
  • er erg ziek uitziet
  • niet wegdrukbare kleine rode of blauwe huidvlekjes heeft
  • een grauwe kleur heeft
  • suf of moeilijk te wekken is
  • verward is
  • moeilijk ademt, kreunt of zucht
  • stuipen
  • een ongeval had (ernstig vallen, zware brandwonde,…)
Bel onmiddellijk het Antigifcentrum (070 245 245) bij inname van een giftig product.

Checklist ziektes

Op deze checklist vind je de meeste ziektes met hun symptomen en de aanpak voor de kinderopvang.

Kort zorgverlof mogelijk bij hospitalisatie van een kind

De loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand is sinds eind 2012 ook mogelijk voor één week (verlengbaar met één week) bij hospitalisatie van een minderjarig kind. Tijdens het zorgverlof ontvang je geen loon, maar heb je recht op een premie van de RVA.

Bekijk ook ...