Pneumokok - Streptokok


Wat is het?

 • Een pneumokok (Streptococcus pneumoniae) is een bacterie die verscheidene ziektes kan veroorzaken, zoals o.a. een hersenvliesontsteking (zie daar ook) en een oorontsteking.
 • Deze bacterie is ook een belangrijke oorzaak van longontsteking. Ze is zelfs de voornaamste oorzaak van bacteriele longontsteking bij jonge kinderen, omdat het afweersysteem niet volledig rijp is.
 • Er zijn verscheidene types van deze bacterie bekend.

Symptomen

 • koorts
 • snel ademen
 • soms hoesten
 • soms lichtschuwheid
 • schouder- en/of hoofdpijn
 • soms braken
20 tot 60 % van de dragers van deze bacterie wordt niet ziek.

Besmetting

 • van persoon tot persoon via speekseldruppeltjes

Vaccinatie

Een pneumokokkenvaccin is opgenomen in het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad. Ze wordt toegediend op 2, 4 en 12 maanden. Dit vaccin beschermt je tegen 13 serotypes.

Verzorging en aanpak

Vermits er veel dragers zijn van deze bacterie, is het moeilijk een besmetting te voorkomen. Behalve het toepassen van strikte handhygiëne zijn er verder geen speciale maatregelen nodig.

Hygiëne bij hoesten en niezen

Verspreiding van ziektekiemen uit mond, neus en keel

 • via zeer kleine onzichtbare vochtdruppeltjes in de lucht door hoesten en niezen
 • via de handen door je hand voor je mond houden
 • door direct contact met neus- en keelslijm (snot)
Tips om besmetting te voorkomen:

 • Nies of hoest niet in de richting van een ander.
 • Draai of buig je hoofd. 
 • Hou een hand of nog beter een zakdoek voor de mond bij niezen of hoesten. Je kan ook eventueel niezen in je elleboog. 
 • Gebruik altijd papieren zakdoeken en gooi die meteen na gebruik weg in een afsluitbare afvalbak. 
 • Was of ontsmet de handen regelmatig na niezen, hoesten of snuiten. Maar je kan moeilijk na ieder kuchje de handen wassen of dit aan de kinderen vragen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is.
Leer deze tips ook aan kinderen! 

Meer weten over handhygiëne

Kan het kind naar de opvang komen?

Ja, als het in behandeling is en zijn algemene toestand goed is.