Giardiasis


Wat is het?

  • Giardia lamblia is een parasiet, die leeft in de ingewanden van besmette mensen of dieren en via de ontlasting wordt uitgescheiden.
  • Een infectie met Giardia lamblia heet giardiasis. Deze infectie komt wereldwijd voor.
  • Bij ongeveer de helft van de kinderen met giardiasis verloopt de infectie zonder symptomen.
  • Een klein aantal kinderen vertoont langdurige symptomen, zoals krampen, diarree, gebrek aan eetlust, bloedarmoede en gewichtsverlies.

Besmetting

Je raakt besmet door de parasiet in te slikken. Dat kan via:

  • contact tussen mond en ontlasting via de handen
  • besmette oppervlakken zoals het luierkussen, een klink of een lichtschakelaar in het toilet, speelgoed, enz.
  • besmet water of besmet voedsel

Kan het kind naar de opvang komen?

Ja, tenzij het kind te ziek is.