Shigella - Dysenterie


Wat is het?

  • Dysenterie is een zeer ernstige vorm van diarree en kan tot ernstige complicaties leiden.
  • Het wordt veroorzaakt door de shigella-bacterie.
  • Een shigella-infectie komt meer voor in de zomer dan in de winter.
  • Dysenterie komt bijna nooit voor in België, wel in landen waar de hygiëne niet zo goed is.
  • Infecties zonder symptomen zijn mogelijk.

Besmetting

De bacteriën bevinden zich in de ontlasting van een besmette persoon. Ze worden overgedragen via:

  • besmette handen
  • voorwerpen en omgevingsoppervlakken
  • besmet voedsel
Dysenterie is een erg besmettelijke ziekte.

Kan het kind naar de opvang komen?

Nee. Het kind kan pas terug naar de opvang als het geen symptomen meer vertoont.