Polio


Verplicht melden

Polio moet door de behandelende arts of betrokken microbioloog gemeld worden aan Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.

Kan het kind naar de opvang?

Nee. In overleg met de dienst Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid moeten het zieke kind en mogelijke andere kinderen tijdelijk geweerd worden.

Wat is het?

 • Polio wordt veroorzaakt door het poliovirus.
 • Het virus tast de maag en de darmen aan. Het kan ook het zenuwstelsel aantasten, met verlammingen als gevolg.
 • Dankzij een doorgedreven vaccinatieprogramma zijn er sinds 1970 in België geen gevallen meer gesignaleerd van polio. In sommige landen komt de ziekte nog wel voor.

Symptomen

 • hoofdpijn en spierpijn
 • misselijkheid en diarree
 • verlammingen (bij maximaal 2% van de kinderen)

Besmetting

Het virus verspreidt zich via:
 • hoesten en niezen
 • de handen
 • de ontlasting
 • besmet voedsel of verontreinigd drinkwater

Vaccinatie

 • De vaccinatie tegen polio is wettelijk verplicht in België.
 • De ziekte komt heel zelden voor, omdat de meeste kinderen ertegen ingeënt zijn.

Verzorging en aanpak

 • Zorg voor een goede algemene hygiëne.
 • Schenk extra aandacht aan het verluieren en het toiletbezoek.
 • Leer kinderen op een hygiënische manier hoesten en niezen.
 • Verlucht de ruimten regelmatig.

Kan het kind naar de opvang?

Nee. In overleg met Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid moeten het zieke kind en mogelijke andere kinderen tijdelijk geweerd worden.