Rodehond


Rodehond is vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap gevaarlijk.

Wat is het?

 • Rodehond is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus.
 • Het is een typische kinderziekte. Jonge kinderen met rodehond zijn meestal niet erg ziek.
 • Als je eenmaal rodehond hebt doorgemaakt, ben je levenslang tegen de ziekte beschermd.
 • Zwangere vrouwen en oudere kinderen lopen een groot risico.
 • Rodehond kan verward worden met andere vlekjesziekten.

Symptomen

Vaak voelt een kind met rodehond zich niet ziek en heeft het geen koorts. Bij 50% van de besmette personen zijn er geen symptomen.
Je kan de ziekte herkennen aan:

 • rode uitslag: de uitslag begint in het gezicht en breidt zich snel uit over de rest van het lichaam. De vlekken kunnen in elkaar overlopen, zodat het kind er helemaal rood uitziet.
 • een lichte verkoudheid
 • opgezwollen klieren in de nek

Besmetting

Rodehond wordt overgedragen:

 • via de lucht, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen (meestal tijdens de winter en vroege lente).
 • van moeder op haar kind tijdens een zwangerschap.
De ziekte is besmettelijk vanaf 5 dagen voor tot 7 dagen na het begin van de huiduitslag. Dwz. dat een kind de ziekte al verspreid, voordat het zelf ziek wordt.

Vaccinatie

De vaccinatie tegen rodehond is opgenomen in het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad op de leeftijd van 12 maanden met een herhaling op de leeftijd van 10 tot 13 jaar.

Verzorging en aanpak

Zorg voor een goede algemene hygiëne.

In de opvang
Waarschuw ouders en personeel als er rodehond in de opvang is vastgesteld.

Kan het kind naar de opvang?

Nee. Het kind kan terug naar de opvang komen ten vroegste 6 dagen na het begin van de rode uitslag.

Complicaties?

Rodehond kan leiden tot:

 • keelontsteking
 • gewrichtsontsteking en hersenontsteking bij oudere kinderen
 • misvormingen van de foetus bij zwangere vrouwen